Desinfecció i esterilització a la Clínica Dental Septimània


A la CLÍNICA DENTAL SEPTIMÀNIA es segueixen les normes més estrictes  de desinfecció i esterilització, dictades per diverses entitats odonto-estomatològiques, com són el COEC (Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya), l'ADA (Associació Dental Americana) i la FDI (Federació Dental Internacional):


1. Desinfecció de superfícies (taules, butaques, llums).


2. Utilització material d'un sol ús (guants, màscares, agulles, tovallons,  gots, ejectors de saliva, aspiradors, etc.)


3. Rentat, desinfecció i esterilització de tot l'instrumental i material que ha estat en contacte amb la boca. Per això la clínica està dotada de diversos aparells i mecanismes (termodesinfectadora, autoclau, esterilitzador de calor seca, segelladora de bosses, banys de solucions desinfectants,-per ex. glutaraldehids-, i ultrasons). En tots els casos, tot l'instrumental és rentat i desinfectat tèrmicament, per mitjà d'una màquina termodesinfectadora, seguidament és embossat i segellat, i finalment és esterilitzat amb autoclau. Per tant, tot el material queda emmagatzemat de forma totalment estèril, en packs i bosses.Per efectuar tot aquest procés, la clínica disposa, entre d'altres, de dos aparells ultramoderns i de tecnologia punta:


1. Termodesinfectadora: És un aparell dissenyat per efectuar la preparació automàtica del instrumental mèdic i quirúrgic. El procés comprèn el rentat mecànic i la desinfecció tèrmica de l'instrumental. Compleix les severes normes dictades pel Ministeri de Sanitat d'Alemanya. A més a més, l'institut Robert Koch de Berlín, institut federal per a les malalties infeccioses i no contagioses, garanteix que amb les màquines termodesinfectadores es destrueixen els microbis vegetatius, com bacteris, micobacteris, fongs i espores, i també es produeix la inactivació de virus, inclòs el VHB (= hepatitis infecciosa) i el VIH (= SIDA).


2.  Autoclau: La clínica té un dels esterilitzadors més moderns i segurs del mercat, ja que és un autoclau de classe B. Els autoclaus de classe B funcionen amb una bomba de buit que produeix un buit fraccionat, i per tant són els que garanteixen millor una veritable esterilització, fins en instruments porosos, instruments buits, tant embossats com no embossats. Aquest autoclau és capaç, fins i tot, d'eliminar prions, que són partícules proteiques infeccioses causants d'algunes malalties (com, per ex., la de Creutzfeld Jakob o malaltia de les vaques boges).


termodesinfectadoratermodesinfectadora Termodesinfectadora
Autoclau
autoclau
Segelladora bosses
Segelladora de bosses
Caixeta per a instrumental esterilitzat
Caixeta instrumental
Safata quirúrgica
Safata quirúrgica esterilitzada
Safata estèril amb bossa
Safatta estèril