Casos clínics tractats a la Clínica Dental Septimània


Pròtesi
Boca abans de
fer corones de
porcellana en dents
incisives superiors
Boca abans de fer corones de procellana
Pròtesi
Boca després de fer
corones de porcellana
en 4 dents incisives
superiors
Corones de porcellana en dents incisius superiors
Implant
Dona de 33 anys.
Uns mesos després de les
exodòncies quirúrgiques
d'11 i 21

implants 01Implants 02
Intervenció quirúrgica.
(implants B.S.
3,75 x 13 mm i RTG)
Implants 03
Implants 11 i 21.
Impressions directes
dels implants
Implants 04Implants 05
Implants 11 i 21.
Models de treball
Implants 06Implants 07
Implants 11 i 21.
Models de treball
Implants 08Implants 09
Implants 11 i 21.
Cas als 2 mesos de
finalització
Implants 10Implants 11
Implants 11 i 21.
Cas finalitzat
Implants 12Implants 13

Implants 14